ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

FILLO FOOD & COFFEE

Καραγιώργη Σερβίας 12-14

10562 Αθήνα Ελλάδα

Tηλ: 21 0321 5373

info@fillo-cafe.gr

CONTACT - ADDRESS

FILLO FOOD & COFFEE

Karagiorgi Serbias 12-14

10562 Athens Greece

Tel: 21 0321 5373

info@fillo-cafe.gr

Διεύθυνση:
Καραγιώργη Σερβίας 12-14
Athens
10562
Greece
Τηλέφωνο:
+30 21 0321 5373
Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)